Laerskool Standerton poog om net die beste vir elke leerder te bied - dus, ons leer vir die lewe!

Skoolfonds is slegs betaalbaar op een van die volgende voorwaardes:
• Die totale skoolfonds (Jaarlikse fooi), betaalbaar voor 31 Januarie vir die hele jaar vooruit.
• Hierdie skoolfonds kan maandeliks ook afbetaal word op een van die volgende voorwaardes:
1. Debietorder
2. Kontant of EFT oor 11 maande

Ons Naskoolsentrum funksioneer onder beheer van die Bestuursliggaam. Ons streef die volgende doelstellings na:
• Om diens te lewer aan ons ouergemeenskap deur die versorging van leerders buite skoolure.
(Maandag tot Donderdag: 13:30 - 17:15 | Vrydag: 13:00 - 17:15)
• Om leerders die geleentheid te bied tot doeltreffende studie en ontspanning.
• Om ruimte aan elke leerder te bied waarbinne hy/sy na skoolure tuis kan voel en homself/haarself kan uitleef.
• Om 'n nie-klaskamer atmosfeer te skep waarin elke leerder kan funksioneer sonder om druk te ervaar.
• Geen middagete word aan die leerders verskaf nie. Pak asseblief ekstra broodjies in vir honger magies.
• Vakansiesorg: Indien ouers dit verlang teen addisionele koste.

Kontak die skoolkantoor vir meer inligting rakende die koste per maand per leerder.

Die winkel is op die terrein geleë, daarom kan ouers aankope doen wanneer hulle die leerders skool toe bring of kom haal. Leerders kan dan ook sommer self hulle nodige skryfbehoeftes aanskaf.

Die winkel verkoop die volgende artikels:
Skooldrag, sportdrag, sportsakke, versnapperinge.

Winkelure:
Maandae tot Donderdae: 6:45 - 14:45
Vrydae: 6:45 - 13:15

Ons koshuis is uitstekend ingerig vir ons leerders met goeie etes, studie onder toesig en dit is op die skoolterrein vir veiligheid en toeganklikheid.
Koshuisvader: Joe Gouws
Kontak die Skoolkantoor vir meer inligting
Koste: R1800-00 per kwartaal

Om dit vir u te vergemaklik met die betaling van skoolfonds en/of boekgelde, vind ons bankbesonderhede hieronder:

REKENINGNAAM: LAERSKOOL STANDERTON
BANK: ABSA STANDERTON
TJEKREKENINGNOMMER: 01001050920
TAKKODE: 509243