Hier kry elke leerder in die skool geleentheid om aan atletiek deel te neem!

Met ons normsport (massadeelname) neem elke leerder van Graad 1 - 7 deel aan al die items wat daar beskikbaar is vir hulle in hulle ouderdomsgroepe tydens die Interhuis.

Na hierdie Interhuis en Kampioenskappe word 'n atletiekspan gekies, wat aan verskeie vriendskaplike byeenkomste deelneem.

OEFENTYE:
Maandae, Dinsdae en Donderdae - 13:30 - 14:45