• Alle leerders kry die geleentheid om toesprake voor te berei volgens bepaalde voorskrifte en tree met redenaarsaande op waartydens beoordeelaars van buite beoordeel.

• Beste sprekers in verskillende afdelings word aangewys.

• Laasgenoemde sprekers dring dan deur na die ATKV - Redenaars kompetisie wat landswyd plaasvind.

• Leerders kan ook deelneem ana die landswye Radikale Redenaars. Met die Sport- en Kultuurmeriete-aand ontvan die beste Redenaar in die afdeling vir die jaar 'n trofee.

Ons leerders kry ook die geleentheid om hulle praatvermoë, in Engels, te toon. Eenmaal per jaar kry die Seniors en Junior leerders die geleentheid om hulle " speeches" te kom voordra. Net soos by die Afrikaanse Redenaars word onpartydige beoordeelaars gebruik.

Ook hier ontang die Senior- en Juniorwenners van elke fase 'n toekenning. 'n Trofee aan die beste Redenaar word ook met die Sport- en Kultuurmeriete-aand oorhandig.