Landloop word deur die jaar beoefen.
Oefentye - soos gereël.