Finansies

Skoolfonds 2020

Skoolfonds vir 2020 beloop R1470.00 per maand vir 11 maande en is betaalbaar voor die 7de van elke maand.

Skryfbehoefte fooi - R600.00 (eenmalig)

Vir enige rekeningnavrae kan u vir Annamarie kontak by Laerskool Standerton – 017 712 2345

*Indien u kleuter die skool sou verlaat, moet u asb 1 Kalendermaand skriftelik kennis gee.

gratis oogtoets vir elke kleuter!

GRAAD R ONTVANG

gratis

• Playball
• kINDERMUSIEK •sMARTBRAIN

speelgroep - graad rr kry GRATIS SMARTBRAIN!

Alle bykomende Buite Kurrikulêre Aktiwiteite is addissioneel en word self deur die ouer betaal.

GRATIS Perdry Berading vir geïdentifiseerde kleuters.

Vir verdere navrae, gesels met Juffrou Lalla Fick.